Останні новини - Статті

 

Сучасне обладнання доїльного залу, за допомогою  молокомірів встановлених на доїльних місцях, дозволяє, в режимі реального часу, визначати кількість молока, отриманого від кожної корови, швидкість молоковіддачі, значення температури та електропровідності молока. Ці показники дозволяють діагностувати хвороби на початкових стадіях, коли ще є час проводити профілактичні лікувальні заходи. Аналіз даних отриманих під час попередніх сеансів доїння, дозволяє підвищити ефективність та зменшити час доїння. Під час доїння на дисплей виводиться додаткова інформація по кожній тварині – кількість днів лактації, кількість днів після запліднення, чи було запліднення результативним. Вся ця інформація допомагає приймати рішення по кожній тварині. Так при виявленні корови, що лікується антибіотиками, система сигналізує про це і убезпечує від потрапляння молока таких тварин в загальний танк.

Успішна реалізація всіх вище перелічених можливостей можлива лише за умови точної та безперебійної ідентифікації тварин, в тому порядку в якому вони заходять до доїльного залу та розміщуються на доїльних місцях. Невірна ідентифікація призводить до того, що інформація отримана молокомірами може бути втрачена або віднесена до іншої тварини.

Зазвичай ідентифікація корови відбувається при вході її до доїльного залу. Кожна корова має вушний мікрочіп, який містить ідентифікаційний номер. На вході до доїльного залу встановлюються антени, що зчитують ідентифікаційний номер тварини, коли вона проходить повз. Стійлове обладнання забезпечує послідовність розстановки тварин на доїльних місцях в порядку проходження ними ідентифікації.

Недоліком даної системи є те, що у тому разі, коли якась із корів загубила вушний чіп, вона не буде ідентифікована і її дані можуть бути віднесені до корови яка пройшла за нею. Дані ж по наступній корові також будуть віднесені до тварини, що йде слідом. Таким чином може бути порушена ідентифікація тварин всього ряду. Дані отримані за результатами доїння будуть віднесені до інших тварин. З метою розв’язання даної проблеми виробники доїльного обладнання пропонують варіанти встановлення ідентифікаційних антен на кожному доїльному місці.

 

Встановлення ідентифікаційних антен на кожному доїльному місці

В такому випадку зчитування інформації та ідентифікація тварини з передачею даних на комп’ютер відбувається тоді, коли корова стала на доїльне місце. Встановлення антен на кожному доїльному місці дозволяє уникнути проблем з ідентифікацією, які можуть виникати коли система працює лише з антенами на вході. Але при такому способі ідентифікації в доїльному залі на 20 доїльних місць необхідно встановити 20 антен, а у залі на 28 або 36 доїльних місць – 28 чи 36 антен відповідно, що значно підвищує вартість обладнання. З метою усунення проблем які можливі при ідентифікації корів на вході до доїльного залу, та недопущення здорожчання обладнання доїльного залу, яке є неминучим при встановленні ідентифікаційних антен на кожному доїльному місці, компанія АГРОСИСТЕМА ЛТД пропонує унікальне рішення даного питання.

На вході до доїльного залу, після проходження повз антену, що здійснює ідентифікацію за вушним чіпом, корова проходить під веб-камерою, яка фіксує проходження тварини.

Веб-камера

Підтвердження проходження тварини за допомогою веб-камери

Програма присвоює корові номер, розпізнаний антеною, після того як камера зафіксувала її проходження на доїльне місце.

Всі десять тварин, що пройшли до доїльного залу і стали на доїльні місця ідентифіковані

У разі якщо номер тварини не був розпізнаний, а камера зафіксувала її проходження, то така тварина ідентифікується програмою як тварина без номера. Ідентифікація ряду при цьому не порушується, тварини, що йдуть слідом при розміщенні на доїльних місцях отримують кожна свій номер.

Номер корови, що знаходиться на 15 місці не був розпізнаний

Дана система ідентифікації встановлена компанією АГРОСИСТЕМА ЛТД, і успішно працює в господарствах  ПАТ «Зернопродукт МХП» філія «Рідний край» с. Соснівка Білогірського району Хмельницької обл. та ПАТ «Зернопродукт МХП» с. Краснопілка Гайсинського району Вінницької області. Застосування даної системи, при доїнні корів, дозволяє уникати помилок, що можуть бути викликані невірною ідентифікацією. Безпомилково зібрана інформація по кожній з тварин під час кожного доїння, підвищує ефективність профілактичних лікувальних заходів, дозволяє покращити якість всього молочного стада шляхом вибраковування малопродуктивних тварин та можливостей провести оцінку тварин при селекції. Безпомилково отримана інформація дозволяє визначати вплив того чи іншого раціону годівлі на показники якості молока, та відслідковувати ефективність застосування ветеринарних препаратів. Все це дозволяє зменшити собівартість отримуваної продукції та збільшувати прибутки господарства.

7-9 листопада на базі Національного університету біоресурсів та природокористування України проводилась міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології аграрного виробництва». На якій представники компанії Агросистема ЛТД представили сучасні технології та новітнє обладнання для прибуткового виробництва високоякісного молока.

Особливу увагу було приділено питанню необхідності проведення навчальних заходів, семінарів, конференцій, що дають змогу фахівцям тваринницької галузі знайомитись з новітніми технологіями та набувати передового досвіду.

Система рекомендована для середніх та великих установок.

Гарантує ідеальну мийку та повністю контролює дезинфекцію довгого трубопровода.

 

Автоматичний запуск процеса мийки.

Контроль управління молочним насосом.

2 перистальтичних насоси.

 Автономные очистные сооружения сточных вод Hydro-cycle

 

 

Биологические очистные сооружения сточных вод Hydro-cycle предназначены для очистки хозяйственно-бытовых стоков из отдельно стоящих жилых домов, небольших жилых районов и других объектов, расположенных в местах, где отсутствует централизованная канализационная система.

Благодаря использованию ряда биологических процессов и особенностей активного ила, все процессы очистки сточных вод происходят в одном, герметичном резервуаре. Очищенные сточные воды достаточно отвести в водоток (например: мелиорационная канава) или в землю через абсорбирующий колодец.

 

Технология очистки

В камере 1 происходит предварительная очистка сточных вод. В камере 2 наступает интенсивное смешивание сточных вод с активным илом и их аэрация, где скопления аэробных микроорганизмов (активный ил) очищают сточные воды, используя их в качестве питательной среды. Загрязняющие вещества перерабатываются в воду, двуокись углерода, минеральные соединения и биомассу активного ила. В камере 3 происходит отделение активного ила от очищенных сточных вод.

 

 

 

 

 

Преимущества очистного сооружения Hydro-cycle

Элементы очистного сооружения Hydro-Сycle

 

КАЧЕСТВО

 • высокая эффективность очистки сточных вод
 • материал (полиэтилен) устойчив к повреждениям и коррозии

В состав комплекта Hydro-cycle входит:

 • Основной резервуар, в котором проводятся все процессы очистки
 • Смотровой люк и крышка, закрывающая резервуар
 • Электрический шкаф с выключателем насоса и электрической розеткой
 • Оборудование, установленное внутри резервуара (в том числе аэрационный насос)

УДОБСТВО

 • простой и быстрый монтаж
 • небольшая площадь для монтажа очистного сооружения (около 8 м2)
 • возможность непрерывного контроля работы очистного сооружения
 • отсутствие необходимости добавления биопрепаратов (микроорганизмы способны саморазмножаться)
 • возможность монтажа при высоком уровне грунтовых вод

ЦЕНА

 • низкие эксплуатационные расходы
 • минимальный расход тока

                                      

  Cертификат CE в соответствии с европейским стандартом EN-12566-3+A2:2013