В повітрі тваринницьких приміщень в результаті життєдіяльності тварин постійно виділяється вуглекислий газ, водяна пара, аміак, сірководень та інші гази. Недостатня вентиляція призводить до накопичення цих газів, що в свою чергу негативно впливає на стан здоров’я тварин та знижує їх опір до різних захворювань. В літній період недостатня вентиляція тваринницьких приміщень призводить до підвищення температури, що викликає у тварин дискомфорт та призводить до зниження продуктивності.

У тваринницьких приміщеннях через вікна та двері, негерметичність стін та стель постійно відбувається обмін повітрям з навколишнім середовищем. Проте природна вентиляція не в змозі забезпечити достатнє надходження свіжого повітря та його циркуляцію в приміщенні. Тому разом з природною вентиляцією в тваринницьких приміщеннях необхідно облаштовувати системи штучної приточно-витяжної вентиляції.

Найменш енергозатратною є система, в якій вентилювання відбувається за рахунок приточних клапанів або розсувних вентиляційних вікон (мал 1), розміщених з двох боків та світло-вентиляційного гребеня (мал 2) на даху.

     

Мал. 1. Розсувні вентиляційні вікна                                               Мал. 2 Світло-вентиляційний гребінь

 

За цієї системи процес повітряного обміну забезпечується за рахунок сили вітру, без використання вентиляторів (мал 3).

Мал. 3. Система вентиляції без використання вентиляторів

 

Якщо сили вітру недостатньо, для забезпечення необхідного потоку повітря застосовуються системи, в яких рух повітря забезпечується за допомогою вентиляторів. Залежно від розміщення вентиляторів та напрямлення повітряних потоків можуть бути:

Система поперечної вентиляції. Функціонує за рахунок сили вітру, але коли її стає недостатньо, вікна з боку розміщення вентиляторів закриваються і швидкість потоку повітря забезпечується за рахунок роботи вентиляторів (мал 4).

 

Мал. 4. Система поперечної вентиляції

Поперечна комбінована вентиляція. Як і попередня функціонує за рахунок сили вітру, але коли режим повітрообміну не витримується, вентиляційні штори закриваються і вмикаються вентилятори малої потужності. Коли вентилятори малої потужності не забезпечують достатній потік повітря, вмикаються вентилятори більшої потужності (мал 5).

Мал. 5. Система поперечної комбінованої вентиляції

Система з вентиляторами на даху. В даній системі на даху облаштовуються шахти. В яких встановлюються вентилятори, котрі вмикаються в разі недостатньої циркуляції повітря. Надходження повітря забезпечується через бічні вікна, що встановлюються у необхідне положення (мал 6).

Мал. 6. Система вентиляції з вентиляторами у вентиляційних шахтах

Система тунельної вентиляції. Також при незначному потоці повітря функціонує за рахунок сили вітру. Коли виникає потреба збільшити інтенсивність повітряного потоку, в дію вмикаються вентилятори. Вентилятори розміщуються в поперечній стіні тваринницького приміщення. При вмиканні вентиляторів бічні вікна закриваються. Система переходить в режим «тунель» (мал 7).

Мал. 7. Система тунельної вентиляції

 

Дані системи можуть використовуватись у поєднанні з системами природної вентиляції або у комбінаціях одна з одною (мал 8)

Мал.8. Система тунельної вентиляції з вентиляторами у вентиляційних шахтах.